Artykuły

Agroturystyka

Aktualnie odnowa i rozwój naszej wsi to przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do rozwijania działalności gospodarczej, budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Zobacz więcej

Sport i rekreacja

Na terenie Gminy Lesznowola znajduje się obecnie 21 placów zabaw i rekreacji (jest to ewenement wśród gmin wiejskich) oraz 10 boisk sportowych, które są do dyspozycji dzieci i młodzieży. Wszystkie place zabaw posiadają atesty i są ogrodzone, jak również zostały przebadane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Sanepid - są więc bezpieczne.

Zobacz więcej

Transport

Transport publiczny na terenie Gminy Lesznowola prowadzony jest przez Zarząd Transportu Miejskiego, pociągi Kolei Mazowieckiej oraz linie uzupełniające L. Na wyżej wymienionych liniach honorowany jest "wspólny bilet".

Zobacz więcej

Spacery i trasy turystyczne

W Gminie Lesznowola można znaleźć niepowtarzalne walory krajobrazowe oraz ciekawy przyrodniczo i historycznie teren. Przyroda i zabytki chronione są zapisami dotyczącymi Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który miedzy innymi chroni lasy i zadrzewienia, wody, naturalne zbiorniki, nakazuje dbałość o krajobraz.

Zobacz więcej

Szkoły jazdy konnej

Wielbiciele konnych spacerów mogą podziwiać piękno okolicznej przyrody i oddychać świeżym powietrzem, a dzieci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają tajniki sztuki jeździeckiej.

Zobacz więcej

Baseny w okolicy

Pływanie i masaże w wodzie są wskazane dla osób ze schorzeniami narządu ruchu – świetnie uzupełniają proces rehabilitacji.

Zobacz więcej

KRAINA JEZIORKI - raj dla rowerzystów!

Ostatnie lata działalności Stowarzyszenie były poświęcone projektowi wyznaczenia i budowy sieci szlaków rowerowych na obszarze zlewni rzeki Jeziorki. Poza szlakami (łącznie jest ich 18) powstało 10 solidnych, rowerowych wiat, gdzie rowerzyści mogą odpocząć, zjeść prowiant, schować się przed deszczem.

Zobacz więcej