Spacery i trasy turystyczne

Lesznowola to prężnie rozwijająca się gmina, gdzie chętnie inwestują przedsiębiorcy. Jednak Lesznowola to nie tylko inwestycje. Zaledwie 15 km od Warszawy można wspaniale wypocząć wśród lasów i pól, zobaczyć pochodzącą z Ameryki Północnej Sosnę Banka, a wieczorami wsłuchać się w chór żab...


W Gminie Lesznowola można znaleźć niepowtarzalne walory krajobrazowe oraz ciekawy przyrodniczo i historycznie teren. Przyroda i zabytki chronione są zapisami dotyczącymi Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który miedzy innymi chroni lasy i zadrzewienia, wody, naturalne zbiorniki, nakazuje dbałość o krajobraz. Wydmowe, zalesione wzniesienia Magdalenki - to przede wszystkim kompleks borów sosnowych i borów mieszanych z domieszka dębów i brzóz. To właśnie tutaj można spotkać pojedyncze okazy pochodzącej z Ameryki Północnej Sosny Banka. 
Miłośnicy czynnego wypoczynku mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, liczne stadniny koni oraz nowoczesne obiekty sportowe.

 

Do spacerów można polecić malowniczą Dolinę Rzeki Utraty, oraz lasy w okolicy Magdalenki, Wilczej Góry i Władysławowa. Lesznowolskie lasy zmieniają się wraz z porami roku. Wiosną zachwycają łanami kwitnących zawilców, przylaszczek i konwalii, latem kuszą dojrzałymi jagodami i jeżynami, a jesienią zapraszają na grzyby i spacery wśród kwitnących wrzosowisk.

Przez magdaleński las biegną dwa szlaki turystyczne: czerwony - łączący lasy kampinowskie, nadarzyńskie i sękocińskie. Drugi szlak – czarny biegnie przez las wokół Magdalenki i prowadzi do Cmentarza Żołnierzy Pawiaka pomordowanych w 1942r. Każdego roku w tym miejscu odbywa się uroczysta msza w intencji pomordowanych.

 

Świat zwierząt jest równie bogaty jak świat roślin i istnieją ścisłe powiązania między nimi. Do osobliwości należą: jaszczurka zwinka, rzekotka drzewna, ropucha, beznoga jaszczurka- padalec, gniewosz plamisty, zaskroniec, z ptaków- myszołowy i rzadziej pustułki, a także inne gatunki chronione jak kosy, sojki czy szpaki. Po glosie werbla poznajemy obecność dzięcioła - najczęściej bywa to dzięcioł pstry. 
O ciekawej historii lesznowolskiej ziemi świadczą liczne zabytki. Np. w Lesznowoli, Mrokowie, Jastrzębcu i Derdach zachowały się zabytkowe parki. Derdy to miejsce wyjątkowe, łączące piękno przyrody z kultem błogosławionej Faustyny Kowalskiej - park znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie przez pewien okres przebywała Siostra Faustyna.


Nie brakuje w Lesznowoli również pomników przyrody: trzy pomnikowe jesiony wysmukłe rosną w Łazach, a dalsze trzy w parku w Mrokowie. Dwa dęby szypułkowe zdobią dawny park w Derdach, a cztery kolejne rosną we Władysławowie. W parku w miejscowości Zamienie rośnie pomnikowy wiąz szypułkowy.

Na terenie Gminy Lesznowola znajdują sie następujące zbiorniki wodne: staw w Mysiadle, stawy hodowlane w Mrokowie (własność prywatna), dwa stawy w Lesznowoli, staw w Nowej Woli, rzeki Utrata i Jeziorka. 


Gmina Lesznowola uczestniczy w programach dotyczących utrzymania i renaturyzacji zlewni rzek Utraty i Jeziorki. Należymy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Głównym celem zadaniem stowarzyszenia są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności szeroko pojęta ochrona środowiska obszaru zlewni rzeki, gdzie pierwszoplanowymi zadaniami są zahamowanie degradacji środowiska, kontynuacja procesu oczyszczania wód i obszaru zlewni rzeki Jeziorki, a także całościowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działania Stowarzyszenia.

Parki zabytkowe i objęte ochroną konserwatorską